Integritetspolicy Avezu.se

Integritetspolicy

Den registeransvarige är AVEZU och är den enda som har tillgång till information om dig. För att ingå ett avtal med oss via webbplatsen måste du registrera dig med följande personliga uppgifter: namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vi registrerar dina personuppgifter i syfte att leverera varan till dig. Personlig information som registrerats med AVEZU och bevaras i fem år (på grund Redovisning Act), varefter de kommer att raderas.

När samla in personlig information via vår hemsida, vi ser till att det alltid sker med ditt uttryckliga medgivande, så att du får information om exakt vilken information som samlas in och varför.
Vi vill inte lagra kundinformation är krypterad och att vi inte överför kunddata krypterade.

Den information som lämnas till AVEZU passerade / säljs på något sätt till tredje part, och vi kommer att spela in någon känslig personlig information.

Som registrerad med AVEZU, har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt att ta del av de uppgifter som registreras om dig. Dessa rättigheter är säkrade genom lagen om integritetsskydd –

Vid frågor kring detta bör riktas till AVEZU via e-post till info@avezu.se