KONTAKTINFORMATION

Du är alltid välkommen att kontakta AVEZU med både frågor och ordning.

Måndag - torsdag: 10:00 till 16:00.
Fredag: 10:00 till 14:00
Lördag, söndag och helgdagar: telefonen är stängd ..


AVEZU
Daddelkrattet 6.2.4
6705 Esbjerg Ø

Tel. +45 7519 1891
Mail. info@avezu.dk
Web. www.avezu.com

CVR/VAT-nr : SE302406177601
Bank: DNB
Bank giro:

SWIFT / BIC: 
IBAN NR: